Soro, 11, baixos
12500 · Vinaròs

964 826 186

gefa@gefapreven.com

Servei de prevenció aliè 1/2002-TE
Acreditats per:

Formació homologada per:

Fundación Laboral de la Construcción

Fundación del Metal para la Formación